Kasutaja


Salasõna läks meelest?
Pole veel registreerunud? Registreeru
Avaleht arrow Sinu panus arrow Meie eesmärgid

Meie eesmärgid
 • Kaitstes kaaskodanike õigusi tervislikule elukeskkonnale sh. puhtale õhule avalikus, avatud ja jagatud eluruumis;
 • Astudes välja kõikide passiivsete suitsetajate, eeskätt tubakast reostatud keskkonnas viibivate laste ja töövõtjate õiguste eest;
SOOVIME KODANIKUALGATUSE KORRAS SAAVUTADA JÄRGMIST :
 1. Tõsta sigarettide jaemüügihindade maksuprotsent praeguselt 69%-lt Euroopa Liidu kõrgemaile tasemele ja/või vähemalt Iirimaa tasemele (78%-ni).
 2. Piirata üksikisikutel tubakatoodete sissevedu.
 3. Terviseohu hoiatused sigaretipakkidel peaksid olema Islandi ja Kanada eeskujul visuaalsed so. piltidega.

  4. Tubakatarbimise täielik piiramine avalikus ühiskasutatavas ruumis:
  • keelustada söögikohtade juures asuvad suitsuruumid,
  • keelustada suitsetamine söögikohtade hooajalisel laiendusel (välikohvikud), keelustada suitsetamine autoroolis (sarnaselt mobiiltelefoniga rääkimisega),
  • keelustada suitsetamine liiklusvahendis kus reisib alla 16 aastane reisija,
  • piirata suitsetamist kortermajade akendel ning rõdudel,
  • piirata suitsetamist vabaõhuüritustel, laste- ja kogupereüritustel
  • kaotada suitsetamisalad riigi, kohaliku omavalitsuse ning avalikule õiguslikule asutusele kuuluvatest ruumidest, samuti keelustada suitsetamine nimetatud asutuste territooriumil sh. kinnistul.
  • keelustada tubakatoodete tarbimine kaitseväes kaitseväekohustuse täitjatel.
  • keelustada suitsetamine teatrilaval kuna suitsetavad näitlejad propageerivad riiklikul tasemel (kuna on riigi poolt finantseeritud) suitsetamist ja näitavad halba eeskuju, samuti häirib tubakasuits teatrikülastajat.
  • keelustada suitsetamine üldkasutatavatel tänavatel, kaubanduskeskuste parklates, vaatamisväärsuste juures
  • keelustada suitsetamine kaubanduskeskuste, haiglate, polikliinikute, muude teenindus- ja kaubandusettevõtete välisuste juures asuval mõttelisel maa alal, näit. 100m2.
  • Tõhustada järelvalvet tubakaseaduse piirangute täitmise osas, eriti lasteasutuste, koolide ja ühiskondlike hoonete ümbruses, sätestada karistused sigaretikonide mahaviskamise eest.

 


Kasutatud materjalid: et.help-eu.com ja www.sm.ee
 

Kuidas läheb?
 
© 2020 tubakavaba.ee